Matter

Rubberstyle har ett bredt utvalg av matter. Vi tilbyr mattesystemer for skole, barnehage, næringsbygg, treningstudio, bolig og kommunalteknikk.

Vi leverer matter i følgende kategorier:

  • Avlastningsmatter
  • Inngangsparti matter
  • Logomatter
  • Barmatter

Vi tilbyr også mattesystemer for kjøretøy, industri og offshorevirksomhet.

For et mer ergonomisk arbeidssted

Avlastnings­matter

Riktige avlastningsmatter er en viktig del av bedriftens HMS arbeid.
Muskel- og skjelettlidelser er det helseproblemet som fører til flest tapte arbeidsdager. Det forårsaker 20% av alt korttidsfravær og 53% av alt langtidsfravær. Rubberstyle AS produserer/selger et komplett utvalg av avlastningsmatter i høy kvalitet. Materialets tykkelse, mykhet og utforming avgjør mattens egenskaper. De forskjellige miljøene mattene skal brukes i vil avgjøre selve materialtypen. De fysiske egenskapene som slitestyrke, oljebestandighet, kjemikalie-bestandighet, brannhemming, elektrisk isolasjonsevne etc. varierer fra matte til matte. Vi hjelper deg å finne riktig matte til ditt behov. Våre avlastningsmatter kan kuttes og skjøtes slik at de dekker de aktuelle gulvområdene perfekt og uten svakheter.

Avlastningsmattene leveres i en rekke forskjellige materialkvaliteter:

Naturgummi Brukes i miljøer som ikke er i kontakt med olje, fett, kjemikalier, ozon og direkte sollys (UV). Naturgummi er ekstra slitsterk.

Nitrilgummi Spesielt bestandig mot olje, fett og kjemikalier.

Nitril næringsmiddelkvalitet Laget i nitrilgummi, men leveres i en klar blå farge som raskt avslører når matten er skitten og bør vaskes.

Neoprengummi Spesielt bestandig mot ozon og sollys, anbefales til utendørs bruk. Moderat bestandig mot olje, fett og kjemikalier.

brosjyrer
i

Anti-Flame / Flamme-hemmende arbeidsmatter

i

Avlastningsmatter - ergonomimatten

i

Avlastsningsmatter - helsematten

i

Perfo Avlastsningsmatter 1

i

Perfo Avlastsningsmatter 2

i

Avlastsningsmatter - Softwalk Checker

i

Avlastsningsmatter - Senso Style

i

Avlastsningsmatter - Perfo Ringhullsmatter

antiflkammende matter 2

HD Print Logomatter

HD Print logomattene leveres etter kundens eget design. Ditt design/logo blir printet direkte på tekstil. Mattene er av høy kvalitet og er enkle å rengjøre. De leveres i størrelsesorden fra 60x85cm til 200x550cm. Materialer som er brukt er Nitril EXS og PET tekstil/resirkulert.

Promomattene er en barmatte, men har flere bruksområder. Disse leveres i 3 størrelser: 23.4×43.4cm – 19x60cm – 24.4×89.4cm

 

 

brosjyrer
i

Logomatter

i

Promomatter / Barmatter

redtemplate copy

Gi et godt inntrykk til besøkende

Inngangsparti og dørmatter

I en offentlig entré stopper nesten ingen for å tørke av seg på bena, Man går rett og slett av seg skitten. Da er det viktig at avtørkingssonen har riktig lengde og bredde samt at gangtrafikken kan styres slik at man må gå over tørke-matten slik at man oppnår ønsket effekt. Etterstreb det, at alle må ta minst tre skritt med hver fot på tørkematten før de kommer inn i lokalet.

Våre matter er konstruert for å takle store belastninger ved f.eks. handlesentre, hoteller og sykehus. Kan monteres rett på gulv uten mattebrønn. Innendørs og utendørs.

Vi lagerfører og produserer flere typer matter og systemer for inngangsparti. Mattene kommer i flere forskjellige typer materialer, alt i fra gummi til stål – og man kan også få egne trykk på noen av dem.

Kontakt oss for mer informasjon om våre løsninger slik at vi kan lage den perfekte løsningen for deg.

brosjyrer
i

Bølgematten

i

Perfo Entré

i

Ribbmatten

i

Tec10

Inngangsparti-matte

i

Tec22

Inngangsparti-matte

i

Entrérist

i

Tekstilmatter

i

Spaghettimatten

i

Kåbematten

Send oss en forespørsel

11 + 1 =

Informasjonen som legges inn i skjema blir brukt for å komme i kontakt med deg, og vil ikke bli brukt i forbindelse med markedsføring eller gitt videre til noen tredjeparter. Informasjonen lagres internt på nettside, og i vår e-post klient på ubestemt tid. Ta kontakt om du ønsker informasjonen slettet. Les mer i vår personvernerklæring.

Salgs- og leveringsbetingelser

Kjøpers innkjøpsbetingelser er ikke bindende for Rubberstyle AS, med mindre det foreligger en skriftlig avtale.

1. Tilbud og Avtale

Selgers tilbud er gyldig i 30 dager etter at tilbudet er sendt fra Selger, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved bestilling, eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse.

Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at Selgers tilbud er i overensstemmelse med Kjøpers formål.

Vi tar forbehold om at varer tilbudt fra lager kan være solgt i perioden mellom tilbud gis fra Selger til Kjøpers aksept.

Tilbud gitt av Selger er knyttet til en spesifikk forespørsel, og Selger forbeholder seg retten til å revidere dets tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner.

Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende.

Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av Selger i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra Selger og avtalte betalingsbetingelser. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalings sikkerhet for hele eller deler av leveransen.

1. Tilbud og Avtale

Selgers tilbud er gyldig i 30 dager etter at tilbudet er sendt fra Selger, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved bestilling, eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse.

Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at Selgers tilbud er i overensstemmelse med Kjøpers formål.

Vi tar forbehold om at varer tilbudt fra lager kan være solgt i perioden mellom tilbud gis fra Selger til Kjøpers aksept.

Tilbud gitt av Selger er knyttet til en spesifikk forespørsel, og Selger forbeholder seg retten til å revidere dets tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner.

Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende.

Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av Selger i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra Selger og avtalte betalingsbetingelser. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalings sikkerhet for hele eller deler av leveransen.

2. Pris og forutsetninger

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert.

Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er sluttproduktet berettiget fritak for merverdiavgift, må bestilleren dokumentere dette overfor leverandøren ved bestilling. Vi forbeholder oss rett til å beregne den på leveringstidspunktet gjeldende pris, uansett om særlige forbehold i så henseende ikke måtte være tatt.

3. Leveringsbetingelser

Hvis ikke annet er avtalt er våre leveringsbetingelser FCA Stavanger.

Leveringsdato er spesifisert i ordrebekreftelsen sendt til kjøper. Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent skal Selger ikke være ansvarlig for.

Selger skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper svarer for, herunder tilfeller der Kjøper innen avtalt frist (i) ikke har utbetalt eller gitt tilstrekkelig sikkerhet, (ii) ikke har gitt Selger nødvendig teknisk informasjon, (iii) ikke har mulighet til å motta vareforsendelse til avtalt tid eller (iv) der Kjøper krever endring av bestilling som kan påvirke leveringsdato. Dersom Selger tar hånd om lagring som følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, skal Kjøper dekke kostnadene og inneha risikoen for slik lagring.
Kjøper plikter å reklamere ved forsinkelse innen syv dager etter avtalt levering skulle funnet sted.

4. Forsendelse

Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre Kjøper har fremsatt ønske om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten, med mindre den besørges av Selgers transportør. Frakt kan belastes Kjøper dersom ikke annet er avtalt i egen fraktavtale. Ved alle leveranser gjelder Incoterms 2010.

Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når varen anses levert.

5. Forsinkelse

Leveringsdato er spesifisert i ordrebekreftelsen sendt til kjøper. Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent skal Selger ikke være ansvarlig for.

Selger skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper svarer for, herunder tilfeller der Kjøper innen avtalt frist (i) ikke har utbetalt eller gitt tilstrekkelig sikkerhet, (ii) ikke har gitt Selger nødvendig teknisk informasjon, (iii) ikke har mulighet til å motta vareforsendelse til avtalt tid eller (iv) der Kjøper krever endring av bestilling som kan påvirke leveringsdato. Dersom Selger besørger lagring som følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, skal Kjøper dekke kostnadene og inneha risikoen for slik lagring.

6. Reklamasjon

Reklamasjoner på anført mangelfulle varer skal skje skriftlig.

Transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst, og skal rettes til fraktfører. Slik reklamasjon dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument;

Manko i innhold av varer skal skje straks og senest innen 10 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene

Mangelfull vare må skje snarest mulig og senest 10 dager etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget.

Varen det reklameres på skal returneres leverandør i sin helhet. Er en vare levert med fabrikasjonsfeil, vil den ved omgående returnering bli reparert eller byttet uten kostnad.

Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart.

7. Pakking & Emballasje

Paller og annen spesialemballasje faktureres Kjøper i henhold til faktisk kost.

8. Mottaks kontroll

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere at varen er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til Kjøpers formål. Varen skal undersøkes mot eventuell pakkseddel. Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.

Kjøper er ansvarlig for at alle tekniske data og varen i sin helhet er i samsvar med Kjøpers behov og krav.

9. Force Majeure

Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

10. Retur av varer

Retur av kontraktsmessige varer aksepteres kun etter nærmere avtale med Selger, hvilket Selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av Selger, skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering.

Kundespesifiserte produkter varer tas ikke i retur.

Dersom retur aksepteres av selger, må det beregnes minimum 20 % returgebyr.

Fraktkostander knyttet til akseptert retur vil bli belastet Kjøper.

11. Eiendomsretten

Selger har eiendomsrett til de solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

Former og verktøy betraktes, inntil de er fullt betalt, som vår eiendom. Vi har tilbakeholdsrett i kjøpers former og verktøy, inntil ethvert mellomværende med kjøper, herunder inngåtte leveringsavtaler, er oppgjort.

Former og verktøy dekkes ikke av vår forsikring.

12. Betalingsbetingelser

Selgers standard betalingsbetingelser er netto 15 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Fakturering skjer per prosjekt, det samme gjelder for innfordring ved mislighold og inkasso. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved Kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.

 Enhver tvist mellom partene, som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett.