Rubberstyle AS er en av landets ledende gummi­produsenter

Rubberstyle AS (tidligere Stavanger Gummi-industri AS, etablert 1924) kan se tilbake på en lang historie som en av Norges ledende gummiprodusenter. Vi har i dag fabrikk i Dusavik v/Stavanger. Hoved delen av vår produksjon består av gummi beregnet for det industrielle og offshorerelaterte markedet.

Vi produserer i alle størrelser og gummikvaliteter, i store og små serier. Vi kan produsere spesialkvaliteter som innfrir de spesifikke krav som stilles til det ferdige produkt. Rubberstyle har eget gummi blanderi, som gir stor fleksibilitet og muligheter.

Vår spesialitet er skreddersøm av kundespesifiserte produkter, eksempelvis gummi sammen med metall og/eller med innlagte forsterkninger.

Vi er ISO-sertifiserte (9001:2015) og Achilles-godkjent.

Rubberstyle AS,
Finnestadsvingen 36,
4029 Stavanger

TLF: 51542800
Epost: salg@rubberstyle.com

Vi har løsningene

Siden starten i 1924 har vi arbeidet med gummi som hovedråstoff. Vi kjenner materialene og mulighetene. I en årrekke har vi produsert og levert gummiprodukter for offshore- og landbasert industri, landbruk, offentlige etater, organisasjoner og øvrig næringsliv.

Våre erfarne fagfolk kjenner produktene og mulighetene. Våre kunder signaliserer et behov – vi kommer opp med en god og kundetilpasset løsning.
Velkommen som kunde hos Rubberstyle – vi lover deg god service, gode løsninger og fornuftige priser. Vi er ikke fornøyd før du er det.

Våre sertifikater

Vi er ISO-sertifiserte (9001:2015) og Achilles-godkjent.

Achilles 2020

NS-EN ISO 9001:2015

Rubberstyle AS sin kvalitetspolicy

R
Rubberstyle AS lever av fornøyde kunder. Vi skal ha et totalperspektiv på kvalitet og skal ligge i forkant av utviklingen med kontinuerlig forbedringsarbeid.
R
Kvalitet begynner på toppen i organisasjonen og skal gjennomsyre alle prosesser i organisasjonen – som en naturlig del av vår bedriftskultur.
R
Den viktigste kvalitetskontrollen er det kunden som står for. Vi er fornøyd når kunden er fornøyd.
R
Rubberstyle AS utarbeider årlige kvalitetsplaner med målbare og tallfestede tiltak for kvalitetsforbedring.
R
Kvalitet er å levere produkter, tjenester og kundeservice i tråd med kundens behov og forventninger, til avtalt tid og avtalt pris. Kvalitet er også fokus på egen effektivitet, lønnsomhet og HMS.
R
Kritiske produkter som skal oppfylle presise, spesifikke krav som for eksempel NORSOK-standard, brannhemmende egenskaper, el-isolerende egenskaper eller antistatiske egenskaper dokumenteres med materialsertifikater.

Kvalitetskontroll

Rubberstyle AS arbeider etter strenge kvalitetsprosedyrer i alle seksjoner. Vi er ISO9001 Sertifisert av Dovre International. Det vil du også finn oss i Achilles-databasen.

Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbud og Avtale

Tilbudet er bindende i den tidsperioden fastsatt i tilbudsdokumentet, regnet fra tilbudets dato. Bindende avtale anses inngått ved bestilling, eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse.

Levering

Hvis ikke annet avtales, leveres varene ex works selgerens adresse i henhold til Incoterms 2010.

Ansvar

Kunden kan ikke gjøre gjeldende erstatningskrav, eller kreve prisavslag eller heving av avtalen p.g.a. skader eller utgifter som en følge av skjulte feil eller mangler ved varen eller ved følgeskader. Dersom en vare er beheftet med mangler er misligholds-beføyelsen overfor leverandøren begrenset til omlevering av en ny, feilfri vare. I tilfelle krig, streik, lockout, arbeidsulykke eller forcemajeure som er utenfor leverandørens kontroll, og som kan ha innflytelse på levering av kontrahert vare, er leverandøren fritatt for enhver misligholdsbeføyelse.

Eiendomsretten

Selger har eiendomsrett til de solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

Pris og prisforutsetninger

Prisen oppgis alltid ekskl. merverdiavgift. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er sluttproduktet berettiget fritak for merverdiavgift, må bestilleren dokumentere dette overfor leverandøren ved bestilling.

Reklamasjon

Reklamasjon over forsinkelse eller manglende levering tas kun til følge såfremt den skjer senest 8 dager etter varens mottakelse. Reklamasjon over mangler tas kun til følge såfremt den skjer senest 8 dager etter at varen er tatt i bruk, dog senest 6 mnd. etter levering har funnet sted. Varen det reklameres på skal returneres leverandør i sin helhet.

Retur av varer

Før eventuell retur må saksbehandler kontaktes for avtale. Årsak til retur skal påføres. Returgebyr vil være 20 % av fakturert beløp. Spesielt fremstilte varer tas ikke i retur. Frakt- og omkostninger vedrørende returvarer belastes alltid kunden.

Betalingsbetingelser

Hvis ikke annet avtales, er betalingsbetingelsene netto pr. 15 dager. Etter forfall 9,25 % rente.Rubberstyle AS forbeholder seg rett til forandringer på alt ovenstående, uten forutgående varsel.

Code of Conduct

Slik gjør vi i Rubberstyle AS

Enhver virksomhet som vil bestå og ønsker å utvikle seg positivt over tid må ha et verdigrunnlag, eller noen kjøreregler, som er basisen for en god bedriftskultur. Dette gjelder også i Rubberstyle AS:

R

Kunden er den viktigste personen i vårt firma. Fornøyde kunder er alles ansvar, – og vi anstrenger oss til det ytterste for at kunden skal bli fornøyd.

R
Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd i vår bedrift; produkter, prosesser og leveranser og å gjøre ting riktig – første gangen.
R
Vi er løsnings- og mulighetsorienterte, og vi liker å si ja.
R
Vi opptrer ærlig og redelig i forhold til ansatte, kunder og samfunnet for øvrig.
R
Vi tror på samarbeid, kunnskapsdeling og et hyggelig arbeidsmiljø.
R
Vi er opptatt av miljø, og anstrenger oss for at Rubberstyle AS skal være en god samfunnsaktør.