Brannventilsikring – Sandnespluggen

Brannventilsikring også kalt Sandespluggen sikrer mot innsuging av forurenset vann ved undertrykk i ledningsnettet.

Brannventilsikringen gjør at du som vannverksansvarlig bedre kan ivareta drikkevannsforskriftens krav til leveranse av et hygienisk betryggende drikkevann av god kvalitet.

Utviklet med Vann og Avløpsverket i Sandnes Kommune

Bruks­område

Brannventilsikring/Sandnespluggen er et teknisk tiltak som hindrer at fremmedvann som måtte stå i en vannkum skal kunne suges inn i vannledningene  via brannventiler ved trykkfall på ledningsnettet.

Typiske situasjoner er knyttet til rørbrudd eller brannslukking som medfører vesentlige økning av strømhastigheten med påfølgende trykkfall.Brannventilsikring/Sandnespluggen vil således bidra til at du som vannverkseier bedre skal kunne ivareta drikkevannsforskriftens krav til leveranse av et betryggende hygienisk drikkevann av god kvalitet til vannverkets abonnenter.

Bidrar til å holde tilkoblingspunkt for brannstender fri for smuss.

Bidrar til oppfyllelse av drikkevannsforskriften

Egenskaper / Teknisk beskrivelse

Laget av naturgummi og rustfritt materiale. Monteres enkelt ved uten bruk av verktøy. Arbeidstemperatur området -40C til +70C. Kjemikalieresistans: Alkohol, eter, baser og syrer. Undertrykk: absolutt vakuum.
Brosjyrer
i

Brannventilsikring

Send oss en forespørsel

5 + 13 =

Informasjonen som legges inn i skjema blir brukt for å komme i kontakt med deg, og vil ikke bli brukt i forbindelse med markedsføring eller gitt videre til noen tredjeparter. Informasjonen lagres internt på nettside, og i vår e-post klient på ubestemt tid. Ta kontakt om du ønsker informasjonen slettet. Les mer i vår personvernerklæring.