Støydemping

Vi leverer mange ulike løsninger innenfor støydemping og lydabsorbsjon.

Støydemping
  • Lydabsorberende materialer
  • Lyddempende materialer
  • Vibrasjonsdempende materialer
  • Støyskjermer
  • Cargoarea matter
  • Trinnlydsmatter